Välkommen till Kaj Persson Byggservice i Kivik

Jag utför flera olika typer av byggtjänster inom renovering, om- och
tillbyggnad och reparationer på småhus och gårdar.

Det är kunden med sina idéer och önskemål som alltid står i fokus.
Under hela arbetsprocessen är ett samarbete och en dialog med
kunden viktigt för mig.