ROT-avdraget

Ett rot-avdrag är en skattereduktion för de utgifter ägare/ boende har för reparation och underhåll, eller om- och tillbyggnad av småhus ( d.v.s. hus som är inrättat som bostad för en eller två familjer). Rot-avdraget gäller även fritidshus och inre underhåll, ombyggnad i bostadsrätter.

Skattereduktionen gäller per person och år och täcker 30% av arbetskostnaden, har du fått jobb utfört för 30000:- så får du en skattereduktion på 10000:-. Skattereduktion gäller endast privatpersoner.

Det vill säga att du betalar 70% av arbetskostnaden till entreprenören, resterande 30% betalas ut av skatteverket.

Hör av dig för att diskutera din idé och/ eller för kostnadsförslag.